Miten yhdistys toimii

Vihdin Kalevalaisten Naisten hallitus 2018-2019.

Vihdin Kalevalaiset Naiset ry on perinne- ja kulttuurijärjestö, joka tekee paikallista kulttuurityötä Vihdissä ja lähialueella.Vuosittain vaihtuvan, Kalevalaisten Naisten Liiton asettaman, teeman alla järjestämme kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Kalevalaisuuden etsiminen nykyajasta on meitä kaikkia yhdistävä tekijä.  Edistämme ja syvennämme tietoa kulttuurista ja kehitämme perinteistä kiinostunutta verkostoamme jatkuvasti. Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä 93.